Datum

Eigenaar & bewoners Jericho Kerkhoek 53,

1543

In het register van de 10e penning van Nieuwenhoorn komt diverse malen een Pauwelsz voor echter zonder percelen te noemen.

1635

Crijne Pauwelsz vlgs hevenboek Nieuwenhoorn eigenaar van Jericho met 2 gemet en 75 roe. In Kerkhoek 53 wordt 13 gemet en 95 roe van de Grootarmen van Nieuwenhoorn gehuurd.

1642

Nog steeds Crijne Pauwelsz vlgs hevenboek Nieuwenhoorn

1650-3

Leendert Jansz de Goede koopt de landstede van Pouwelis Cruyne (zoon van Crijne Pauwelsz ?)

1695-1

Op 14 jan koopt Tonis Leendertsz Pille Jericho uit de boedel van de overleden Leendert Jansz de Goede

1695

Tonis Leendert Pille trouwt met Fijtje Arens 't Gilde geb. 1671 N'hoorn

1701

Tonis Leendert Pille huurt Kerkhoek 53  van de Grootarmen van Nieuwenhoorn

1705

Tonis Leendert Pille overleden.

1707

Kornelis Jansz Kroon gedoopt 1-1-1682 te Heenvliet trouwt met Fijtje Arens 't Gilde (KJK waarschijnlijk afkomstig van DrieŽndijk 21 Heenvliet, op welke stee op 30-6-1725 Leendert Teunisse Pille, zoon van Fijtje & TLP, gaat wonen, nadat hij deze stee heeft gekocht van Jan Kornelisz Kroon, vader van KJK) Uit dit huwelijk zoon Jan Cornelisz. Kroon.   Fijtje overlijdt 1722.

1723

Kornelis Jansz Kroon huwt op 10 oktober Pleuntje Leenderts Droogendijk

1740-8

Kornelis Jansz Kroon overlijdt;boedel is failliet.  Zoon Jan Cornelisz blijft (blind) achter.

1740-10

Arij Vingerling koopt Jericho op veiling uit de failliete boedel van zijn oom. (De moeder van Arie Vingerling was een zus van Fijtje Arens ít Gilde {zie boven) Zorgt na overlijden Kornelis Kroon voor diens zoon, later de oom van Jan (Jan Plooster den oude van "Vijfwegen") en de Grootarmen van Nieuwenhoorn, tot diens overlijden in February 1781.

Later, 6-4-1741 getrouwd t met MC Oprell

Arij is 7-5-1744 overleden, daarna 9-1-1745 Oprel getrouwd met W.vdBan

1746-10

Willem van den Ban, weduwenaar van Maertje Cornelia Oprell (Oprel overleden 31-05-1746)

1748

16-08 Willem van den Ban trouwt met Lena Westdijk

1759-8

Willem van den Ban & de kinderen van Evert van Eijk ???? (hevenboek Nieuwenhoorn) Kroon had in 1725 grond verkocht aan Evert van Eijk.

1780-3

Kornelia van den Ban gedoopt 10-4-1763 komt door akte van schenking door haar vader in het bezit van Jericho. Kornelia was sedert 16-04-1779 gehuwd met Teunis Hollaar (TH overl 20-4-1789) (Willem vd Ban overlijdt 18-03-1782) akten refereren aan cohier 76.

1790

Kornelia van den Ban trouwt op 26-02 met Abraham Bijl

1798

Kornelia vd Ban en haar echtgenoot Abraham Bijl (Bijl overl 2-6-1798)

1799

Op 30-3 trouwt Kornelia met Hendrik den Ouden

1810

Hendrik den Ouden als echtgenoot van Kornelia van den Ban en wonende in Zoetermeer.

1810-5

Abraham Scheurkogel koopt van den Ouden "huis op 76-75" (Scheurkogel gehuwd met Lijntje Jans Meuldijk ?)

1814

Op 25-03 veilt Scheurkogel "Bouwlust". De afslag op 01-04 is opgehouden

1815

01-05 Dirk de Jong huurt woning, schuren en land voor 7 jaar van Scheurkogel

1816

02-04 Scheurkogel probeert opnieuw "Bouwlust" te veilen.

1818

31-03 Jean de Rouville wordt mede eigenaar van Bouwlust ivm grote schulden van Scheurkogel.

Er is sprake van een bouwmanswoning met 2 schuren en een keet.

1819

10-06 Jean de Rouville wordt volledig eigenaar van een bouwmanswoning te Nieuwenhoorn cohier nr 75 met 13 gemet en 95 roe land in de Kerkhoek op nr 53

Onderdeel van de overeenkomst is dat Scheurkogel tot 01-05-1820 daarin mag blijven wonen.

Jean de Rouville maakt tevens een huurcontract met Dirk de Jong.

1834

Jan Lensveld, logementhouder te Hellevoetsluis, later kastelein te Nieuwenhoorn

1876

Cornelis Lensveld, minderjarige te Hellevoetsluis, later Nieuwenhoorn. In april 1876 vindt er een kadastrale hermeting van het woonhuis en perceel plaats.

1901

Jacob den Bakker  4-9-1901

Huurders: dames Blanc, Gerrit & Jacoba Tol

1922

Jacob Jacobsz. Den Bakker

1941

Andries den Bakker

1986

Suzanna Arendje den Bakker